Chceme priniesť ľuďom to dobré,
čo v prírode máme.

Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Včelie produkty
Mariana Repáňová KRIMA
Pod Brehom 1411/21
013 06 Terchová

IČO: 47315687
DIČ: 1023316382 - neplatca DPH
Zapísaná v živnostenskom registri Obvodný úrad Žilina, číslo živnostenského registra 580-52052
Google mapa
Telefón
0911880855

Komentáre
Email: marianarepanova@gmail.com
Kontaktujte nás
Google reCAPTCHA