Chceme priniesť ľuďom to dobré,
čo v prírode máme.

Súkromie

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vcelieprodukty.sk sa zaväzuje, že nikdy neposkytne vaše osobné údaje tretej strane. Potrebné údaje budú poskytnuté iba dopravcovi /meno, adresa, telefón/. Spracovanie dôverných dát prebieha v súlade so zákonom Zákon č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 Z.z. a zákona č. 90/2005 Z.z. na ochranu osobných údajov.

Zákazník ako fyzická osoba oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je fyzickou osobou-podnikateľ, alebo právnickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, adresu miesta podnikania, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i elektronickej podobe spracovával a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu. Ak zákazník zmení svoje osobné údaje predávajúci to berie na vedomie. Predávajúci spracúva osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom vystavenia dokladov. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. 

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.vcelieprodukty.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje bude používať len za účelom obchodného vzťahu. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade, že by server napadol neznámy útočník /hacker/. Iba v tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá.